Creo
Agencja Reklamowa
Produkcja
Studio graficzne
Szkolenia
Usługi doradcze dla Uczelni
Usługi doradcze dla uczelni

Jednym z głównych celów działania firmy CREO w obszarze doradztwa dla Uczelni jest wsparcie m.in. w zakresie rekrutacji, tworzenia nowych kierunków studiów, prowadzenia analiz rynkowych na potrzeby działań rekrutacyjnych. Dzięki szerokiej współpracy z wieloma ekspertami ze środowiska akademickiego jaki i biznesowego, firma stworzyła nową formułę usługi dedykowanej pod potrzeby rekrutacji i rozwoju produktowego Uczelni.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji na temat sytuacji i potrzeb uczelni (w drodze np. analizy dokumentacji, omówienia problemu, spotkań konsultacyjnych czy pełnego audytu), wskazujemy Państwu rekomendowane, skuteczne metody rozwiązywania poszczególnych kwestii, oraz wspomagamy ich pełne wdrożenie, a następnie dokonujemy oceny ich skutecznośc

Świadcząc kompleksowe usługi doradcze na rzecz naszych partnerów dajemy im pewność, iż podejmowane przez nich decyzje rozwojowe zwiększą efektywność działania we wszystkich obszarach funkcjonowania, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wychodzą naprzeciw najnowszym trendom przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb.

Zakres naszych usług obejmuje:

•    analizę funkcjonujących kierunków studiów i ich specjalności (studia I i II stopnia) w obszarze rekrutacji i zainteresowania na rynku potencjalnych kandydatów na studia,

•    przeprowadzenie  oceny funkcjonowania obecnego systemu rekrutacyjnego w formule tzw. tajemniczego klienta. Przedstawienie raportu oraz wskazówek dotyczących poprawy i udoskonalenia obecnego systemu rekrutacyjnego lub zaproponowania nowych rozwiązań. Istnieje również możliwość przeprowadzenia analizy funkcjonowania dziekanatu w obszarze kontaktu ze studentami,

•    doradztwo w obszarze prowadzenia rekrutacji, w tym przeprowadzania kampanii informacyjno-rekrutacyjnych w Internecie przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych sprawdzonych z sukcesem rekrutacyjnym na wielu Uczelniach niepublicznych i publicznych w Polsce,

•    wsparcie i rozwój kontaktów w zakresie nawiązywania partnerstwa z instytucjami, firmami i innymi podmiotami w celu stworzenia nowej oferty studiów jak i poszerzenia kanałów sprzedaży dotychczasowej oferty. 

•    stworzenia rozwiązań sprzedażowych oraz promocyjnych dla kandydatów na studia oraz absolwentów (studia podyplomowe, kursy i szkolenia). Przeprowadzenia analizy finansowej wprowadzenia w/w ofert promocyjnych.

    •    przygotowanie nowej oferty w zakresie studiów I i II stopnia w ramach istniejącego kierunku (przygotowania wniosku do PAK-i
wraz z propozycją kadry dla danego kierunku studiów) w profilu praktycznym oraz innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych (w tym kwalifikacyjnych), kursów  i szkoleń,

•    przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach nowej perspektywy budżetowej UE, w tym znalezienie partnerów do wniosku w ramach tzw. umowy konsorcjum projektowego.